İNOS | partnerlik ve mesleki oryantasyon

İNOS NEDİR? NASIL İŞLER?

İNOS yeni nesil bir stüdyo paylaşım ve ustalık eğitimi modelidir. 

İNOS PRO programı, halen fotoğrafçılık yapan profesyonellerin de stüdyo altyapısı ve malzeme yatırımı yapmadan prestijli bir platoda çalışmalarını sürdürmelerini sağlar.

İNOS ORYANTASYON programı ise, fotoğrafçılığı meslek olarak hedefleyenlerin, iş fizibilitelerini yapmalarını sağlayıp yatırımlarını minimize tutarak, çalışmalarını optimize etmelerini ve işletmelerini verimli şekilde sürdürmelerini hedefler.

 

inplato | ofis

≡ İNOS PRO

Profesyonel fotoğrafçıların, fotoğraf eğitimini tamamlamış veya piyasada yetişmiş fakat stüdyosu olmayan fotoğrafçıların; stüdyo tanzim etme maliyetlerine katlanmadan, donanım yatırımı yapmadan, İNPLATO ofisini, stüdyolarını ve yatırımlarını kullanıp, İNOS’un prestijili konumundan istifade ederek, kendi stüdyolarının sahibiymiş gibi çalışma imkanı sağlayan bir sistemidir.

Fotoğrafçılar, birbirlerinin işlerini aksatmayacak bir rezervasyon sistemiyle, ortak alanları, çekim stüdyoları ve donanımlarını, belirlenecek rezervasyon limitleriyle; toplantı salonunu ve ofis hizmetleri de dahil birçok hizmeti aylık üyelik ücreti dışında ilave ücret ödemeden kullanabilir. Müşteri ve misafirleri onun adına karşılanır, ikramda bulunulur, kargoları ve zarfları takip edilir. Dilerse; ticari olan veya olmayan fotoğraf eserlerini sergilemek isterse; İNOS bünyesinde bulunan sergi salonu ve diğer sergileme alanlarını kullanabilir.

İNOS PRO, stüdyo ve yatırım paylaşım modelidir.

 

≡ İNOS ORYANTASYON

Oryantasyon sisteminin temel amacı, yeni mezun ve piyasa deneyimleri olmayan aday fotoğrafçıların, piyasa riskleri karşısında hazırlıklı, deneyim sahibi, piyasa uyumu tam ve sürdürülebilir işletmelerini kurmaları için destek olmaktır. İlk adımda “yeni girişimci” olarak aday fotoğrafçılara; gerekli tüm danışmanlık ve yönlendirme sağlanarak girişimcilik eğitimleri verilir. Her adaya, gelecekte kendi kuracağı işletmesinde gerekli olacak tüm formasyonları verilir. Oryantasyonun en önemli ayağı olan işletmecilik, finansman, bankacılık, hukuk, sosyal güvenlik ve mali sisteme uyumlarının doğru sağlanması için İNOS danışmanları tarafından eğitimler verilir.

Fotoğrafçı adaylar, öncelikli olarak; kendi işletmeleri ile ilgili iş planı, pazarlama ve hedef pazar planlarını yapmaları için eğitimleri alırlar. Fotoğraf pazarını ve müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmelerini ve pazar iletişimini doğru kurmaları adına, İNPLATO usta öğreticileri tarafından yönlendirilir. Müşteri iletişimini kurma, teklif yapma, sözleşme yapma, fatura kesme, vergilendirme, yasal ofis işlerini tamamlama ve benzeri konularda pratikler yapmaları ve danışmanlık hizmetleri sağlanarak kendi işletmeleri ile ilgili evrak işleri konusunda becerileri kazanması sağlanır.

Bunlarla birlikte; üst düzeyde fotoğraf tekniği edinebilmeleri için gerçek mesleki uygulamalar yapmaları sağlanarak, iş değerlendirme, iş bitirme süreçlerinden geçmeleri sağlanır. Bu sayede aday fotoğrafçılar İNOS sisteminin altyapısı ve piyasa deneyimi sayesinde gerçek bir işletmecilik ve profesyonel fotoğrafçılık eğitim sürecini tamamlar. İNOS Oryantasyonu’nu tamamlamış bir fotoğrafçı adayı, profesyonel fotoğraf piyasasında varolan tüm işletmelerde kolaylıkla çalışabilir. 

Eğitim sonunda ise, dileyen her aday fotoğrafçının münferit olarak işletmelerini kurmaları ve mali sisteme katılımları sağlanır. Kendi işletmelerini kurmayı tercin eden aday fotoğrafçılar oryantasyonun sürecinin sonunda dilerse İNOS PRO sistemine dahil olarak işyeri kirası, bina aidatı, sekreter maaşı, personel sosyal güvenlik ödemeleri, stopaj, elektrik, su, doğalgaz, donanım sigortası, güvenlik, ısınma, temizlik vb. gibi birçok masraf ve uğraşlardan arınarak, yalnızca kendi işine ve müşterilerine yoğunlaşabilir. İNPLATO, adayların yetişmeleri ve kendi işlerini kusursuz görmelerini sağlamak üzere tüm altyapı ve hizmetleri ve üçüncü taraf destek ekipleri ile işbirlikleri kurar. İNOS fotoğrafçıları, tüm bu altyapı, hizmetler ve destek ekiplerinden, ayrıcalıklı konum ve bedellerle faydalanır. Sistemdeki diğer aday fotoğrafçı, usta fotoğrafçı ve tasarımcılarla işbirlikleri kurabilir, danışman ve usta öğreticilerden profesyonel anlamda istifade edebilir.

İNOS ORYANTASYON bir ustalık eğitim modelidir..

 

≡ MERAK ETTİKLERİNİZ | SSS
Kimler İNOS üyesi olabilir?
Yeni mezun fotoğrafçılar
Platoda aynı anda kaç fotoğrafçı çalışabilir?
Sektör dışı firmalar İNOS üyesi olabilirler mi?
İNOS Üyesi olmak için ne yapmalıyım?
İNOS | Çalışma Saatleri ve Standartları
İNOS Sisteminde başka harcamam olur mu?
İNOS Üyelik Sisteminde sözleşme süresi var mıdır?
≡ İNOS OFİSİ ve GALERİSİ
≡ İNOS PLATOLARI
İNOS | partnerlik ve mesleki oryantasyoninplato